• بعد از تولید CD یا DVD می توان آنها را داخل قاب قرار داد و کاور چاپ شده روی قاب نصب شود.
  • بعد از بسته بندی، کل پکیج وکیوم یا اصطلاحاً شرینک می شود تا محصول بصورت پلمب شده برای استفاده کاربر آماده شود.

پس از اینکه در مجموعه چاپ سینا چاپ و رایت دی وی دی و یا چاپ و تکثیر سی دی انجام شد، در صورت درخواست مشتری، بسته بندی و وکیوم یا همان شرینگ کردن قاب سی دی و پکیج سی دی به شکل زیر انجام میشود.

وکیوم قاب سی دی 1

بسته بندی و شرینگ کردن قاب سی دی ۱

وکیوم قاب سی دی 2

بسته بندی و شرینگ کردن قاب سی دی ۲

وکیوم قاب سی دی 3

بسته بندی و شرینگ کردن قاب سی دی ۳

نمونه قاب دی وی دی 8 تایی چاپ شده

نمونه قاب دی وی دی ۸ تایی چاپ شده

نمونه قاب دی وی دی چاپ شده

نمونه قاب دی وی دی چاپ شده