نمونه رنگ های ساک دستی پارچه ای
رنگ بندی پارچه
نمونه پارچه سوزنی بافتینه
نمونه پارچه سوزنی بافتینه

تولید و چاپ ساک دستی پارچه ای

  • جنس پارچه: سوزنی بافتینه ممتاز
  • نوع چاپ: سیلک
  • هزینه برای چاپ یک طرف و یک رنگ محاسبه شده است
  • هزینه چاپ برای طرف دوم ۱۲۰.۰۰۰ تومان می باشد
  • لوگو یا طرح خود را بصورت وکتور Corel ارسال نمایید
نمونه ساک دستی پرسی
ساک دسته پانچ بدون عطف
نمونه ساک دستی بندی بدون عطف
ساک دسته بندی بدون عطف
نمونه ساک دستی بندی عطف دار
ساک دسته بندی عطف دار

قیمت ساک دستی پارچه ای – تیراژ ۱۰۰۰ عدد – تحویل ۱۰ تا ۱۵ روز

مدل دستهتوضیحاتدهنهارتفاعقیمت ۶۰ گرمقیمت ۹۰ گرم
کد ۱۰۱دسته پانچبدون کاست۲۵ سانتیمتر۳۵ سانتیمتر۵۲۰ تومان۶۰۰ تومان
کد ۱۰۲دسته پانچبدون کاست۲۵ سانتیمتر۴۰ سانتیمتر۵۷۰ تومان۶۵۰ تومان
کد ۱۰۳دسته پانچبدون کاست۳۵ سانتیمتر۴۵ سانتیمتر۶۲۰ تومان۷۰۰ تومان
کد ۱۰۴دسته پانچ۱۰ سانت عطف از کف۳۵ سانتیمتر۴۵ سانتیمتر۶۹۰ تومان۷۷۰ تومان
کد ۱۰۵دسته بندیبدون کاست۳۵ سانتیمتر۴۵ سانتیمتر۶۹۰ تومان۷۷۰ تومان
کد ۱۰۶دسته پانچبدون کاست۴۰ سانتیمتر۴۵ سانتیمتر۶۹۰ تومان۷۸۰ تومان
کد ۱۰۷دسته پانچ۱۰ سانت عطف از کف۴۰ سانتیمتر۴۰ سانتیمتر۷۶۰ تومان۸۵۰ تومان
کد ۱۰۸دسته بندیبدون کاست۴۰ سانتیمتر۴۰ سانتیمتر۷۶۰ تومان۸۵۰ تومان
کد ۱۰۹دسته پانچبدون کاست۴۰ سانتیمتر۵۰ سانتیمتر۷۲۰ تومان۸۵۰ تومان
کد ۱۱۰دسته پانچبدون کاست۴۰ سانتیمتر۵۰ سانتیمتر۷۷۰ تومان۸۹۰ تومان

قیمت ساک دستی پارچه ای – تیراژ ۵۰۰ عدد – تحویل ۷ روز

مدل دستهتوضیحاتدهنهارتفاعقیمت ۹۰ گرم
کد ۲۰۱دسته بندی۱۰ سانت عطف از کف۳۰ سانتیمتر۴۰ سانتیمتر۱۱۰۰ تومان
کد ۲۰۲دسته بندی۱۰ سانت عطف از کف۳۵ سانتیمتر۴۵ سانتیمتر۱۲۵۰ تومان
کد ۲۰۳دسته بندی۱۰ سانت عطف ۳ طرف۳۵ سانتیمتر۴۵ سانتیمتر۱۳۵۰ تومان

قیمت ساک دستی پارچه ای – تیراژ ۲۰۰ عدد – تحویل ۷ روز

مدل دستهتوضیحاتدهنهارتفاعقیمت ۹۰ گرم
کد ۳۰۱دسته بندی۱۰ سانت عطف از کف۳۰ سانتیمتر۴۰ سانتیمتر۱۷۵۰ تومان
کد ۳۰۲دسته بندی۱۰ سانت عطف از کف۳۵ سانتیمتر۴۵ سانتیمتر۱۹۰۰ تومان
کد ۳۰۳دسته بندی۱۰ سانت عطف ۳ طرف۳۵ سانتیمتر۴۵ سانتیمتر۲۰۵۰ تومان