چاپ روی سی دی و چاپ روی دی وی دی

چاپ روی سی دی
چاپ سی دی
چاپ دی وی دی
چاپ روی دی وی دی
چاپ CD
چاپ DVD

چاپ فتوگلاسه کاور روی قاب دی وی دی

چاپ فتوگلاسه کاور روی قاب دی وی دی

  • چاپ دیجیتال مستقیم روی سی دی و یا دی وی دی با پرینتر مخصوص روی CD و یا DVD پرینتیبل انجام می شود.
  • همچنین رایت اطلاعات بر روی آنها به روش داپلیکیشن و با سرعت مناسب رایت می شود.
تاریخ بروز رسانی

۱۳۹۷/۱۱/۱۸

قیمت چاپ و رایت CD و DVD چاپ سینا

از ۲۰۰۰ عدد و بیشتراز ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ عدداز ۱۰۰ تا ۵۰۰ عدداز ۵۰ تا ۱۰۰ عددزمان تحویل
چاپ + رایت + CD گرید Aیک روز کاری
چاپ + رایت + DVD بینگو تایوانیک روز کاری
چاپ + رایت + DVD ایرانی گرید A پلاسیک روز کاری
توجه

در صورتی که سفارش شما رایت نداشته باشد، هزینه آن از لیست قیمت کسر خواهد شد.