مطالب توسط مدیر چاپ سینا

بسته بندی و وکیوم پکیج

بعد از تولید CD یا DVD می توان آنها را داخل قاب قرار داد و کاور چاپ شده روی قاب نصب شود. بعد از بسته بندی، کل پکیج وکیوم یا اصطلاحاً شرینک می شود تا محصول بصورت پلمب شده برای استفاده کاربر آماده شود.